Najčastejšie otázky

Volebná kalkulačka volbydoparlamentu.sk sa stala zo dňa na deň doslova virálnou. Chceli by sme sa všetkým poďakovať za množstvo pozitívnych správ, zdieľaní a hlavne za vaše tipy ako spraviť náš web ešte lepším.

Spolu s tak vysokou návštevnosťou našej webstránky sa vyrojilo množstvo otázok. Pokúsime sa v tejto sekcii preto odpovedať na čo najväčší počet z nich.

Projekt vznikol ako spontánna iniciatíva dvoch ajtíčkarov. Sledovaním rôznych spravodajských webov sme nadobudli pocit, že ľudia nemajú o voľby záujem až v takej miere, v akej sa ich to, ako dopadnú, dotýka.


Cieľom projektu volebnej kalkulačky je pútavou formou spopularizovať nadchádzajúce parlamentné voľby a podnietiť diskusiu o volebných programoch zúčastnených politických strán.


Volebná kalkulačka bola zostavená tak, aby sa používateľ v niekoľkých jednoduchých krokoch dopracoval k pravdepodobnému výsledku jeho volebných preferencií. Je zostavená z 34 otázok. Pre vyhodnotenie je potrebné odpovedať aspoň na 5 otázok áno alebo nie, pričom každá otázka má rovnakú váhu.

Výsledok má odzrkadliť pravdepodobný, nie 100%, prienik názorov respondentov s programami daných politických strán.


Preferencie jednotlivých politických strán v otázkach sa skladajú:

A) zo subjektívneho hodnotenia výstupov jednotlivých politických strán a ich predstaviteľov (Autori nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné odchýlky v odpovediach v porovnaní s preferenciami jednotlivých politických strán.)

B) z odpovedí strán zaslaných prostredníctvom dotazníka (Dňa 4. februára 2020 bol odoslaný dotazník politickým stranám pozostávajúci s rovnakým setom otázok. Ich odpovede budú následne zapracované do vyhodnocovania a zverejnené s prípadným vysvetlením postojov v jednotlivých otázkach.)


Tím stránky volbydoparlamentu.sk sa skladá z dvoch IT nadšencov:

Daniel Kušnirik (UX dizajnér), ktorý prišiel s myšlienkou projektu a jeho vizualizáciou cez zakomponovanie do front-endu,

Marián Vismek (Front-end/Back-end vývojár), ktorý zabezpečil všetky technické parametre stránky a vyladil všetky detaily, ktoré sa týkali funkčnosti a údržby webstránky tak, aby fungovala plynule, bezchybne a bezpečne.


Pri výbere otázok sme sa usilovali o to, aby v kalkulačke boli zahrnuté všetky dôležité témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Ku každej z nich sme sa snažili pridať niekoľko otázok. Aby však projekt zostal pútavý nemohol obsahovať sto otázok, išlo teda aj o kompromisy.


Používateľ stránky uvádza svoj e-mail pri podmienkach, ktoré sú v súlade so súčasnými pravidlami a etickými štandardmi. E-mailové adresy nebudeme poskytovať tretím stranám. V budúcnosti napríklad plánujeme zasielať na tieto adresy newsletter spojený so zámerom spopularizovať voľby.