Volebná kalkulačka 2020

Už viac ako 500 000 ľudí zistilo ku ktorej politickej strane má najbližšie

O volebnej kalkulačke

Slovensko stojí opäť na rozmedzí budúcnosti a je len na voličoch ako nastavia smer našej krajiny pre najbližšie 4 roky.

Ak ste sa ešte nerozhodli koho budete vo voľbách 2020 voliť, ste na správnom mieste. V našej volebnej kalkulačke už v priebehu pár minút zistíte ku ktorej politickej strane máte názorovo najbližšie.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb (29. 2. 2020) dovŕšia 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.


Volič, po vstupe do volebnej okrskovej komisie, má povinnosť preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

V prípade, že volič hlasuje mimo svôjho okrskového volebného obvodu, má povinnosť spolu s občianskym preukazom predložiť aj hlasovací preukaz.


V prípade, že bude v deň volieb volič mimo trvalého pobytu vrámci Slovenska, má možnosť požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.


Termín na odoslanie žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia bol do 10. januára 2020.